I GUDS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN

[2:261] De som ger av vad de äger för Guds sak kan liknas vid sädeskorn som ger sju ax och vart ax bär hundra korn. Gud mångdubblar avkastningen för den Han vill; Gud når överallt och Han vet allt.

Moskén är den mest omtyckte platsen av Allah. Profeten frid vara med honom sade: De mest omtyckta platserna hos Allah är Moskéerna. Moskén är Allahs hus.
Profeten frid vara med honom sade också: ”Åt den som bygger en Moské, kommer
Allah att bygga ett hus i Paradiset”.
Vi har tagit ett betydelsefullt steg närmare drömmen om Rinkebymoskén. Vi har hittills betalat all omkostnad för projektet och är förhoppningsfulla att fullfölja projektet eftersom vi har blivit utlovade penningar av enskilda utländska donatorer för att bekosta delar av Mosképrojektet.

Vi beräknar att moskébygget kommer att kosta minst 70 miljoner kr (ca 10 miljoner dollar).

Insamlingen för mosképrojektet pågår för fullt. Den som vill stödja moskén kan t.ex. ”köpa upp” en halv kvadratmeter, ett lika stort utrymme som för en bönematta till priset av 7000 kr.

Att bidra till en böneplats i Moskén (0,5kvm) kostar: 7000 Kr.

Vi hoppas att Du vill vara med bygget av Rinkebymoskén!
Vi ber er att vara en del av detta, var med och skänk det ni kan. En god gärning som kommer att fortsätta, och som lever vidare.
Bidrag inom Sverige kan sättas in på bankgiro:

605-2393 eller insamlingskonto:
8327-9, 944 978 741-6, SWEDBANK
Swish 123 427 28 11

Betalning från utlandet:

Bank: SWEDBANK
Kontonamn: Rinkeby Moské
IBAN Account Number:

SE95 8000 0832 7994 4978 7416

BIC (Swift): SWEDSESS
Må Allah belöna Er