Den kompletta guiden till islams berättelse

Islam är en av världens tre stora religioner med uppskattningsvis 1,6 miljarder människor runt om i världen som utövar den. Ordet islam betyder ”underkastelse”, och den islamiska religionen grundades av profeten Muhammad på Arabiska halvön cirka 600 e.Kr. Men det kan vara svårt för icke-troende muslimer att förstå islam. Vissa förknippar religionen med en radikal minoritet som egentligen står långt bort ifrån den ursprungliga tron och andra förstår inte varför det finns olika huvudgrenar inom islam. I denna artikel ger vi dig all information som du behöver om islams historia och dess övertygelse.

Historian om islam

Islams historia sträcker sig tusentals år tillbaka i tiden och i början liknade islam andra religioner som kristendom eller judendom. Men på grund av den snabba expansionen genomgick den muslimska tron en enorm förändring.

Islam började som en monoteistisk tro som dyrkade en Gud, men med tiden förändrades den till att bli en religion baserad på islams profet Muhammad, som överlämnade sin förståelse av Guds vilja till sina anhängare. Muhammed föddes cirka 570 e.Kr., även om det är svårt att veta det exakta året. I sin tidiga ålder blev han föräldralös och jobbade som karavanförare. När han blev 25 år gifte han sig med sin första fru vid namn Khadidja som var en mycket förmögen ägare till ett ”karavanåkeri”. För henne berättade han om sina uppenbarelser och hon gav honom sitt fulla stöd i hans roll som Guds profet.

Muhammed anlände till Mecka med sin fru Khadidja år 610 e.Kr., han var då omkring 40 år. Hans primära avsikt var att reformera den arabiska religionen och byggde på sina uppenbarelser som enligt islamsk tradition hade kommit till honom genom Guds ärkeängel Gabriel.

Hur Muhammed fick sina anhängare i början

Muhammed anlände till Mecka under en tid då det fanns en stor socialekonomisk oro i handelsstaden och samhället höll på att falla sönder. I takt med att handeln hade blivit allt större med närliggande länder så hade det skapats ett delat samhälle där det fanns rika, väldigt mäktiga affärsmän och socialt och ekonomiskt utstötta personer. Det var hos de sistnämnda som Muhammed sökte anhängare genom att erbjuda dem gemenskap inom islam. I gengäld krävde han att dem skulle ge omtanke och givmildhet till alla medmänniskor.

Idag anses Muhammed vara Allahs budbärare. Han är också känd under titlarna profeten och den sista profeten.

Vad är islams huvudpelare?

Islam har har fem huvudpelare:

  • Tro på en Gud (shahada)
  • Bön (salat)
  • Allmosa (zakat)
  • Fasta (sawm)
  • Pilgrimsfärd till Mecka (hajj)

Av detta skäl behöver muslimer:

1. Be fem gånger dagligen medan man är vänd mot Mecka.

2. Repetera shadahah i deras bön, det vill säga att bekänna att det inte finns någon annan Gud utom Gud och att profeten Muhammed är Guds sändebud.

3. Hjälpa mänskligheten att uppnå rättfärdighet och rättvisa i livet på jorden. Av denna anledning måste muslimer fullgöra sina religiösa plikter. Detta inkluderar att be, ge allmosor, fasta och göra en pilgrimsfärd till Mecka minst en gång under hans eller hennes livstid om de har råd.