Historien om islam efter Muhammeds död

Islam är en religion som genomgick en stor förändring efter att profeten Muhammed dog. Bland annat började många muslimer ifrågasätta hans efterträdare och detta banade väg för uppkomsten av olika sekter och traditioner inom islam.

Så vad var det egentligen som hände efter profetens död? Vi går igenom några av de viktigaste händelserna.

Vad hände med det islamiska samhället efter profetens död?

Efter att Muhammed – kallad för ”Guds budbärare” och islams profet – dog fanns det motstridigheter mellan hans efterträdare och lärdom. Profeten hade nämligen inte utsett någon efterträdare efter sig. Således fanns det varken någon ledare eller beredskap till att utse en efterträdare.

Detta medförde skiljaktigheter angående vem som skulle vara hans efterträdare. Vissa menade att den utvalde skulle vara släkts med profeten, medan andra menade att det enbart var de religiösa dygderna som var viktigast. I grunden medförde detta till att islam delades i två grenar: sunni och shia- muslimer.

Avslutningsvis lyckades de ledande männen inom islam utse en ny ledare vid namn Abu Bakr, som även var Muhammeds svärfar. Därefter gick ledningen vidare till andra anhängare. Idag räknas de fyra rättmätiga kaliferna vara:

  • Abu Bakr 632-634 e.Kr
  • Umar ibn al-Khattab 634-644 e.Kr
  • Uthman ibn Affan 644-656 e.Kr
  • Ali ibn Abi Talib 656-661 e.Kr

Islams expansion efter profetens död

Efter profetens död hoppades många på fred. Tyvärr var det inte så. Islams expansion efter hans död ledde till omfattande våld inom regionen på grund av skiljaktigheter gällande efterträdarna.

Abu Bakr – 632-634 e.Kr. Under Aku Bakrs tid expanderade kalifatet till Palestina, Syrien och delar av Irak. Men hans tid som ledare var kortvarig och han dog enbart efter två år.

Umar ibn al-Khattab – 634-644 e.Kr. Under Mohammeds närmaste vän och tidigare anhängare, Umar ibn al-Khattab, expanderade kalifen till delar av Iran, Irak, Egypten och Nordafrikas kust.

Uthman ibn Affan – 644-656 e.Kr. Uthman kom från en av de mäktigaste familjerna och utsågs genom ett traditionellt rådslag. Men han fick omgående kritik av profetens familj och mördades av en grupp arabiska soldater i Egypten. Vilket många anklagade Ali ibn abi Talib ligga bakom.

Ali ibn abi Talib – 656-661: Ali mötte ganska omgående motstånd från andra personer som var missnöjda med hans utnämning till kalif. Således reste han till staden Kufa i Irak och bildade en ny inrikting inom islam vid namn shia. Meningsskiljaktigheten var stora och efter ett tag övergick det till ett öppet krig – tills Ali gick med på en uppgörelse med Muawiya I (en guvernör i Syrien som tillhörde Uthmans släkt).