Länder där islam växer snabbt

Islam är en religion som praktiseras av över 1.6 miljarder människor i världen. Till skillnad från andra religioner växer islam otroligt snabbt. Idag räknas den som världens snabbast växande religion och förväntas nå uppemot 2.8 miljarder människor år 2070.

Så i vilka länder växer islam snabbast? Vi har listan!

Här växer islam snabbast

Den muslimska befolkningen i världen kommer att växa mer än dubbelt så snabbt som världens totala befolkning mellan 2015 och 2060. Sålunda kommer islam under hälften av detta århundrade att överträffa kristendomen och bli världens största religion.

Anledningarna är många. Till att börja med får muslimer i genomsnitt fler barn än andra religiösa grupper. Den andra anledningen är att den muslimska befolkningen har en yngre medianålder. Sist men inte minst kommer den yngre befolkningen snart uppnå en ålder då de ska skaffa barn.

Den muslimska befolkningen antas att växa inom varje region i världen (förutom i Latinamerika och Karibien). En stor del av tillväxten kommer att ske i länder som redan idag har en stor muslimsk befolkning och en hög tillväxttakt av befolkningen, som Indien, Indonesien, Pakistan och Bangladesh. Men framförallt kommer det att bli fler muslimer i flertalet afrikanska länder, som Nigeria, Elfenbenskusten, Ghana och många fler.